พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
ฮิต: 315

                  ประมวลภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจ ATK โดยผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อทุกคนได้เข้ารับการสอบคัดเลือกอย่างพร้อมเพรียง และมีพี่ ๆ คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 มาร่วมต้อนรับและให้การช่วยเหลือน้อง ๆ อย่างอบอุ่น ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 12 เมษายน 2565

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220411_1.jpg


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม