ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4