ติดต่อโรงเรียน


◊ ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน :

 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 The Demonstration School of Muban Chombueng Rajabhat University
 สถานที่ตั้ง :

 174 หมู่ 5 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
 174 moo 5 Dontako ,Muangratchaburi , Ratchaburi 70000 
เวลาทำการ :  จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 3291 9228 หรือ 08 6420 5559
หมายเลขโทรสาร :  -
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook :  https://www.facebook.com/satitmcru
LINE Official :  LINE Official

 
◊ แผนที่ตั้งของหน่วยงาน/แผนที่การเดินทาง