ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2567

เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2567

on 13 พฤษภาคม 2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567...

ภาพบรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ภาพบรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

on 03 พฤษภาคม 2567

ภาพบรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

ภาพบรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 30 เมษายน 2567

ภาพบรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 30 เมษายน 2567

on 01 พฤษภาคม 2567

ภาพบรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

ภาพบรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 29 เมษายน 2567

ภาพบรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 29 เมษายน 2567

ภาพบรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

ประมวลภาพกิจกรรมมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 21 เมษายน 2567

ประมวลภาพกิจกรรมมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 21 เมษายน 2567

ประมวลภาพกิจกรรมมอบตัวและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา...

กิจกรรม campus tour (student hall, library, dormitory, museum)

กิจกรรม campus tour (student hall, library, dormitory, museum)

กิจกรรม campus tour (student hall,...

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ เดินทางถึงมหาวิทยาลัยโซล

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ เดินทางถึงมหาวิทยาลัยโซล

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ คณะครูและนักเรียนเดินทางถึงมหาวิทยาลัยโซล ช่วงแรกเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาต่อที่ University...

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ณ UNIVERSITY OF SEOUL (สาธารณรัฐเกาหลี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ณ UNIVERSITY OF SEOUL (สาธารณรัฐเกาหลี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ณ UNIVERSITY OF...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

on 17 กุมภาพันธ์ 2567
การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์...

กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

on 18 มกราคม 2567
กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดกิจกรรม DSMCRU online open house...

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

on 16 พฤษภาคม 2566
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ...

DSMCRU Online House 2023

on 01 กุมภาพันธ์ 2566
DSMCRU Online House 2023

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม DSMCRU Online House...