ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ภาพบรรยากาศ​การแข่งขัน​บาสเกตบอล​กระชับ​ความสัมพันธ์ระหว่าง รร.สาธิตฯ และรร.นารีวิทยา

ภาพบรรยากาศ​การแข่งขัน​บาสเกตบอล​กระชับ​ความสัมพันธ์ระหว่าง รร.สาธิตฯ และรร.นารีวิทยา

on 01 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศ​การแข่งขัน​บาสเกตบอล​กระชับ​ความสัมพันธ์​ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566...

เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิชา TGAT/TPAT

เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิชา TGAT/TPAT

on 28 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา...

กลุ่มสาระการงานอาชีพร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิดสร้างสรรค์ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

กลุ่มสาระการงานอาชีพร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิดสร้างสรรค์ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

on 28 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

on 28 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

ภาพบรรยากาศ​การจัดกีฬาสีภายใน “เมล็ดพันธุ์เกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ภาพบรรยากาศ​การจัดกีฬาสีภายใน “เมล็ดพันธุ์เกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

on 24 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดกีฬาสีภายใน “เมล็ดพันธุ์เกมส์” ครั้งที่ 6...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เรื่อง “Unlock the Power of ESP8266 For loT Innovation”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เรื่อง “Unlock the Power of ESP8266 For loT Innovation”

on 22 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เรื่อง “Unlock...

ขอแสดงความยินดีกับกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I - New Gen Award 2024) ระดับมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I - New Gen Award 2024) ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียน​สาธิต​แห่ง​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง ขอแสดงความยินดีกับกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New...

ภาพบรรยากาศ​การแข่งขันกีฬาสี​ภายในโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศ​การแข่งขันกีฬาสี​ภายในโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566

on 09 พฤศจิกายน 2566

ภาพบรรยากาศ​การแข่งขันกีฬาสี​ภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา​ 2566​ "เมล็ดพันธุ์​เกมส์"  ...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

on 16 พฤษภาคม 2566
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ...

DSMCRU Online House 2023

on 01 กุมภาพันธ์ 2566
DSMCRU Online House 2023

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม DSMCRU Online House...

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

on 24 ธันวาคม 2564
กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีกระบวนการวางแผนโดยวาง Storyboard การลำดับฉาก...