ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เตรียมความพร้อมในวิชาคณิตศาสตร์ A-Level

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมในวิชาคณิตศาสตร์ A-Level

on 06 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมในวิชาคณิตศาสตร์...

ครูและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน แบบ Oral presentation ในงานสาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

ครูและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน แบบ Oral presentation ในงานสาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

on 06 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ดร.จรรยา พรหมเฉลิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วย ครูธันยพร...

ประมวลภาพกิจกรรมสอบคัดเลือกเข้า ม.1 , ม.4 (รอบโควตา)

ประมวลภาพกิจกรรมสอบคัดเลือกเข้า ม.1 , ม.4 (รอบโควตา)

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึงจัดการสอบคัดเลือกเข้า...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

on 24 ธันวาคม 2564
กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีกระบวนการวางแผนโดยวาง Storyboard การลำดับฉาก...