ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ยศพัทธ์ สร้อยสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คว้า 2 รางวัล สำหรับการแข่งขัน 2024 19th Busan Internation Magic Festiva ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ยศพัทธ์ สร้อยสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คว้า 2 รางวัล สำหรับการแข่งขัน 2024 19th Busan Internation Magic Festiva ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ยศพัทธ์ สร้อยสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

กิจกรรม “ค่ายบูรณาการภาษารังสรรค์ ทัศนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชุนปากอ่าวประจวบสู่ยอดตาลเพชรบุรี“

กิจกรรม “ค่ายบูรณาการภาษารังสรรค์ ทัศนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชุนปากอ่าวประจวบสู่ยอดตาลเพชรบุรี“

on 09 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

กิจกรรมศาสนพิธี และถวายสังฆทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมศาสนพิธี และถวายสังฆทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

on 08 กรกฎาคม 2567

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

กิจกรรม “อฏฐรสพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน”

กิจกรรม “อฏฐรสพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน”

on 02 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

กิจกรรมอบรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพของวัยรุ่น

กิจกรรมอบรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพของวัยรุ่น

on 26 มิถุนายน 2567

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

กิจกรรมการเข้าค่ายวงโยธวาทิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กิจกรรมการเข้าค่ายวงโยธวาทิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

on 24 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 บรรยากาศกิจกรรมการเข้าค่ายวงโยธวาทิต...

กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ซาฟารีเวิลด์

กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ซาฟารีเวิลด์

on 24 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยายกาศในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 กับกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...

การประชุมเพื่อออกแบบเป็นลานกิจกรรมการเรียนรู้

การประชุมเพื่อออกแบบเป็นลานกิจกรรมการเรียนรู้

on 21 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.ศิวัช...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

การแสดงรำวันไหว้ครู ชุด "นาฏยศิลป์ไทย เทิดไท้พระคุณครู" เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

on 14 มิถุนายน 2567
การแสดงรำวันไหว้ครู ชุด "นาฏยศิลป์ไทย เทิดไท้พระคุณครู" เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

การแสดงรำวันไหว้ครู ชุด "นาฏยศิลป์ไทย เทิดไท้พระคุณครู" เนื่องในวันไหว้ครู...

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

on 17 กุมภาพันธ์ 2567
การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์...

กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

on 18 มกราคม 2567
กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดกิจกรรม DSMCRU online open house...

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

on 16 พฤษภาคม 2566
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ...