ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power"

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power"

เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย...

ท่านผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบชุดวงโยธวาทิตและเครื่องแต่งกายให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ท่านผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบชุดวงโยธวาทิตและเครื่องแต่งกายให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

on 27 กุมภาพันธ์ 2567

ท่านผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบชุดวงโยธวาทิตและเครื่องแต่งกายให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย ผศ.อรรถพล...

ภาพบรรยากาศ​การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ​ ระดับ​ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 (ช่วงเช้า)​ ปีการศึกษา​ 2567

ภาพบรรยากาศ​การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ​ ระดับ​ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 (ช่วงเช้า)​ ปีการศึกษา​ 2567

on 19 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพบรรยากาศ​การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ​ ระดับ​ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4...

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ​นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ​นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

on 17 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ​นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15...

ขอแสดงความยินดี​กับ​นักเรียน​โรงเรียน​สาธิตฯ ได้รับรางวัล​ เหรียญเงิน​ การแข่งขันสิ่ง​ประดิษฐ์​และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2024" (I-New Gen Award 2024)

ขอแสดงความยินดี​กับ​นักเรียน​โรงเรียน​สาธิตฯ ได้รับรางวัล​ เหรียญเงิน​ การแข่งขันสิ่ง​ประดิษฐ์​และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2024" (I-New Gen Award 2024)

ขอแสดงความยินดี​กับ​นักเรียน​โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ ได้รับรางวัล​ เหรียญเงิน​ การแข่งขันสิ่ง​ประดิษฐ์​และนวัตกรรม "Thailand...

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรม "เทศกาลวันตรุษจีน" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรม "เทศกาลวันตรุษจีน" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

on 09 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรม "เทศกาลวันตรุษจีน" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาภาษาจีน...

ขอเชิญร่วมโหวตคะแนนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับการการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์​  รางวัล I-NEW GEN POPULAR VOTE 2024 I New​ Gen​ Award  2024

ขอเชิญร่วมโหวตคะแนนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับการการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์​ รางวัล I-NEW GEN POPULAR VOTE 2024 I New​ Gen​ Award 2024

ขอเชิญร่วมโหวตคะแนนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับการการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์​ รางวัล I-NEW GEN...

นักเรียนโรงเรียนสาธิต​แห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง​ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567

นักเรียนโรงเรียนสาธิต​แห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง​ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567

นักเรียนโรงเรียนสาธิต​แห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง​ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "วันนักประดิษฐ์"...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

on 17 กุมภาพันธ์ 2567
การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์...

กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

on 18 มกราคม 2567
กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดกิจกรรม DSMCRU online open house...

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

on 16 พฤษภาคม 2566
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ...

DSMCRU Online House 2023

on 01 กุมภาพันธ์ 2566
DSMCRU Online House 2023

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม DSMCRU Online House...