ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

  1. ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรม campus tour (student hall, library, dormitory, museum)

กิจกรรม campus tour (student hall, library, dormitory, museum)

กิจกรรม campus tour (student hall,...

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ เดินทางถึงมหาวิทยาลัยโซล

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ เดินทางถึงมหาวิทยาลัยโซล

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ คณะครูและนักเรียนเดินทางถึงมหาวิทยาลัยโซล ช่วงแรกเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาต่อที่ University...

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ณ UNIVERSITY OF SEOUL (สาธารณรัฐเกาหลี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ณ UNIVERSITY OF SEOUL (สาธารณรัฐเกาหลี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ณ UNIVERSITY OF...

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ในการศึกษาดูงานของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดย...

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 ในวันที่ 7...

กลุ่มงานพยาบาลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มงานพยาบาลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มงานพยาบาลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันพุธที่ 13...

เก็บตกบรรยายกาศภาพความประทับใจวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

เก็บตกบรรยายกาศภาพความประทับใจวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

เก็บตกบรรยายกาศภาพความประทับใจวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3...

ประมวลภาพบรรยายกาศวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (2)

ประมวลภาพบรรยายกาศวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (2)

ประมวลภาพบรรยายกาศวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3...

วิดิโอ

  1. วิดิโอทั้งหมด

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

on 17 กุมภาพันธ์ 2567
การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การนับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์...

กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

on 18 มกราคม 2567
กิจกรรม DSMCRU online open house 2024

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดกิจกรรม DSMCRU online open house...

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

on 16 พฤษภาคม 2566
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจงนโยบายการบริหารงานรับเปิดเทอม นำ...

DSMCRU Online House 2023

on 01 กุมภาพันธ์ 2566
DSMCRU Online House 2023

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม DSMCRU Online House...