วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายอังกูร ศิลาเทวากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในด้านมาตรการป้องกันโควิด19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2565 โดยผศ.วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและดูมาตรการป้องกันโควิด19 ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในการดูแลนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน