บรรยากาศการซ้อมของทีมบาสเตบอล สาธิตฯ จอมบึง เพื่อสู้ศึกการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 "ลวบุรีเกมส์" ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี