วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึงจัดการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 , ม.4 (รอบโควตา) ณ โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง