กลุ่มสาระ​การเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​แล​ะเทคโนโลยี โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ จัดค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 "SCIENCE CAMP 5th 2024" ศึกษาพระธาตุกลับหัว (หลักการเกิดภาพเสมือนกับเลนส์กล้องถ่ายภาพ บีบบังคับให้แสงหักเหเกิดภาพกลับในทิศทางตรงข้ามกับของจริง) ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ในวันที่ 25 มกราคม 2567

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม