กลุ่มสาระ​การเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​แล​ะเทคโนโลยี โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ จัดค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 "SCIENCE CAMP 5th 2024" ในวันที่ 27 มกราคม 2567 (1st)

        -  ศึกษาแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช" อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
        -  ศึกษาการใช้กล้องโทรทัศน์ และศึกษาวิธีการดูดาวและดูทางช้างเผือก ส่องวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากชนิด อาทิ ดวงจันทร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ กาแล็กซีแอนโดรเมดา เนบิวลาวงแหวน และกระจุกดาวคู่ คืนดังกล่าวยังมีปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน “ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์” ณ​ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)