กลุ่มสาระ​การเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​แล​ะเทคโนโลยี โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ จัดค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 "SCIENCE CAMP 5th 2024" ในวันที่ 28 มกราคม 2567

                 - ศึกษาดูงานชั้นดิน ศิลาแลง หลักกการเกิดซากดึกดำบรรพ์ และการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณะ ณ​ “อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร” ศิลาแลงไม่ใช่หิน ไม่ใช่อิฐ​ แต่เป็นดิน...ที่มีธาตุเหล็ก​(Fe)​ซิลิกอน​(Si)​และอะลูมิเนียม(Al) วิทยาศาสตร์​กับการบูรณะโบราณสถาน..... เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม