ภาพบรรยากาศ​การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ​ ระดับ​ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 (ช่วงบ่าย)​ ปีการศึกษา​ 2567 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาพบรรยายกาศ(ช่วงบ่าย)เพิ่มเติม