กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ณ UNIVERSITY OF SEOUL (สาธารณรัฐเกาหลี) นำโดยนางสาวภิชาดา  เตชินธนาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมและดูแลนักเรียนตลอดการจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2567 

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง