โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ คณะครูและนักเรียนเดินทางถึงมหาวิทยาลัยโซล

ช่วงแรกเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาต่อที่ University of Seoul

 

ภาพบรรยายกาศเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง