กิจกรรม campus tour (student hall, library, dormitory, museum ) โดยมีพี่ๆ ambassadors ของมหาวิทยาลัยแนะนำส่วนต่างๆ ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมในมหาวิทยาลัย การเรียนในสาขาต่างๆ รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ในการทำกิจกรรม นอกจากนี้นักเรียนได้ร่วมรับประทานอาหารแบบวิถีนักศึกษามหาวิทยาลัยโซล โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสั่งอาหาร นอกจากความรู้ที่ได้รับวันนี้ นักเรียนยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่ๆจากมหาวิทยาลัยโซลอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ณ UNIVERSITY OF SEOUL

ภาพบรรยายกาศเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง