เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.ศิวัช บุญเกิดน.ส.นันทนา มณีประสาทพร  ผู้ปกครองนักเรียน นำสถาปนิกจากสถาบันอาศรมศิลป์ คุณนฤมล พลดวงนอก และคุณชฎาทิพย์  นิลอำพร สำรวจพื้นที่หน้าเสาธงที่ต้นไม้ตาย และบริเวณข้างสนามฟุตบอล เพื่อออกแบบเป็นลานกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะขอความคิดเห็นกับ ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อระดมทุนสนับสนุนให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ต่อไป

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง