เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กิจกรรม “ค่ายบูรณาการภาษารังสรรค์ ทัศนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชุนปากอ่าวประจวบสู่ยอดตาลเพชรบุรี“ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สายการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนสู้ศึก สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ศึกษาเรียนรู้สวนตาลลุงถนอม

ภาพกิจกรรมบรรยากาศเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง