โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับ
                1.นางสาวนพมาศ สุทธิบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                2.นางสาวพัศมณฑ์ เสียงแจ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565