ขอเชิญร่วมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์​ I New​ Gen​ Award 2024​ (กลุ่มสุขภาพและการแพทย์)​ ผลงาน​ ระบบส่งสัญญาณเตือนภัยสำหรับอาการง่วงหรือหลับในขณะขับรถ “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors' Day 2024” “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

             โดย
                 1. นางสาวศิวตรี สุดใจ​ นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 5/3
                 2. นางสาว ฐิติชญาณ์ เหลืองเรือง นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 5/1
                 3. นางสาว ภูริชญา ศรีตระกูล นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 5/3
                 4. นางสาว ภัทรนันท์ เสลาหลัก นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4/1

             อาจารย์​ที่ปรึกษา
                 ว่า​ที่ร้อยตรี​หญิงธันยพร​​ ช่อมเซียง
                 นางสาว​ภิชาดา​ เต​ชิน​ธนา​พร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม