นักเรียนโรงเรียนสาธิต​แห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง​ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567 ได้แก่
                 1. นางสาวศิวตรี สุดใจ​ นักเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 5/3
                 2. นางสาว ฐิติชญาณ์ เหลืองเรือง นักเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 5/1
                 3. นางสาว ภูริชญา ศรีตระกูล นักเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 5/3
                 4. นางสาว ภัทรนันท์ เสลาหลัก นักเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4/1

              โดยภาพหุ่นกระบอกไทย​ของเด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่ ​1​/2 ได้มอบหมายให้นางสาวศิวตรี​ สุดใจ​ เป็นตัวแทนถวายผลงาน​ภาพ ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม