ขอแสดงความยินดี​กับ​นักเรียน​โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ ได้รับรางวัล​ เหรียญเงิน​ การแข่งขันสิ่ง​ประดิษฐ์​และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2024" (I-New Gen Award 2024) “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors' Day 2024”  “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ในผลงาน "ระบบส่งสัญญาณเตือนภัยสำหรับอาการง่วงหรือหลับในขณะขับรถ" โดย 

                                                                           1. นางสาวศิวตรี สุดใจ
                                                                           2. นางสาว ฐิติชญาณ์ เหลืองเรือง
                                                                           3. นางสาว ภูริชญา ศรีตระกูล
                                                                           4. นางสาว ภัทรนันท์ เสลาหลัก
                                                                           อาจารย์​ที่ปรึกษา
                                                                           ว่า​ที่ร้อยตรี​หญิงธันยพร​​ ช่อมเซียง
                                                                           นางสาว​ภิชาดา​ เต​ชิน​ธนา​พร

ภาพบรรยายกาศเพิ่มเติม