ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ยศพัทธ์ สร้อยสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าแข่งขัน 2024 19th Busan Internation Magic Festiva ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทย ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 1.Special award 2. Peple choice  ที่มาข่าว : น.ส.พ.ราชบุุรีไทม์


ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง