ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตําแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จํานวน ๑ อัตรา (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ จํานวน ๑ อัตรา (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

  รายละเอียดตามประกาศเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง