รายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบปกติ)

                  🗓 วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
                  🪧 นัดหมายนักเรียน เข้ารับการตรวจ ATK เวลา 6.30-8.30 น. (นักเรียนที่ไม่ได้รับการตรวจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ)
                  📢 เริ่มสอบวิชาแรกเวลา 9.00 น.
                  🚘 ผู้ปกครองสามารถมาส่งนักเรียน ณ จุดรับ-ส่ง และสามารถมารับนักเรียนตามเวลานัดหมายได้ตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอก #ยกเว้นผู้เข้าสอบ เข้ามาภายในบริเวณอาคารเรียน เนื่องจากลดการสัมผัสและความแออัดของสถานที่)
                  ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ : Facebook FAN pages โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  รายละเอียด