แจ้งเลื่อนวันจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน (รอบคัดเลือกเพิ่มเติม) เป็นวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.