กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีกำหนดการดังนี้

       💜ม.1 และ ม.2 ใน วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น.
       💙ม.4 และ ม.5 ใน วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
       💚 ม.3 ใน วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
       🧡 ม.6 ใน วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
       ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       ผู้ปกครองสามารถตอบแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านลิงค์ google form นี้ แบบตอบรับเข้าร่วม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  ปิดรับแบบตอบรับภายใน วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.
    
  รายละเอียด