ขอเชิญ ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์พิเศษ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมงาน​ DSMCRU​ Welcome​Home 2023 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566