ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
- รอบสอบคัดเลือก -
 
 
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 (รอบสอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2567 สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเหตุ - ไม่ต้องใช้ใบ ปพ.1(ระเบียนแสดงผลการศึกษา)
                                                                                                                           
                                                                                                                              ม.1 - จำนวน 4 ห้อง รวม 120 คน
 
                                                                                                                              ม.4 - จำนวน 3 ห้อง รวม 90 คน
                                                                                                                                    - แผนการเรียนวิทย์-คณิต 30 คน
                                                                                                                                    - แผนการเรียนวิทย์-คณิต-AI 30 คน
                                                                                                                                    - แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ 15 คน
                                                                                                                                    - แผนการเรียนอังกฤษ-จีน 15 คน
 
 
 
ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th
โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228