กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง