ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถหรือสนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถลงสมัครได้ตามลิงก์รายการแข่งขันด้านล่างนี้ ถึงวันที่ 24 มิ.ย. 67 กิจกรรม "อฏฐรสพรรษภาษาวัฒนา น้อมวันทาสุนทรภู่ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน"  ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

               สมัครได้ที่ตามลิงค์รายการด้านล่างนี้
                      1. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : https://forms.gle/e6HpeG8qxBKJhsGt8
                      2. การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : https://forms.gle/kZo2PXHJJywpiMUJ8
                      3. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : https://forms.gle/3VxKYarYits5fP1h8
                      4. การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : https://forms.gle/H4oHYbtZzgera5X1A

               สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://sites.google.com/mcru.ac.th/thaievents2567/home