โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยพร ช่อมเซียง ผลงานรางวัล "ชมเชย" ในการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง การพัฒนาชุดทดลองวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การสั่นพ้องของอากาศในท่อ โดยใช้บอร์ด Arduino

  รับชมวิดีโอผลงานได้จากที่นี่ https://youtu.be/HgY7HHmU-Ks/ 

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง